QR Generátor

Bezplatná služba na tvorbu QR kódov

Dokumentácia

QR kod
Oskenuj ma!
 

Dokumentácia

Pay By Square

QR kódy v proprietárnom formáte Pay By Square, podľa dostupnej dokumentácie Slovenskej Bankovej Asociácie. QR je k dispozícií v týchto variantách:
 • png/jpeg na priame použitie v <img> tagu
 • png/jpeg vo formáte base64
 • QR string na ďalšie použitie

QR ako png/jpeg

Obrázok je dostupný na endpointoch
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/qr.png
a
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/qr.jpg
Parametre
Kombináciu parametrov je nutné posielať v URL.
 • iban - povinné - číslo účtu prijímateľa platby vo formáte IBAN
 • amount - povinné - suma transakcie, napr. 1200.99
 • currency - voliteľné - mena transakcie. default: EUR
 • due_date - voliteľné - dátum splatnosti transakcie, formát yyyy-MM-dd, napr. 2020-12-31
 • vs - voliteľné - variabilný symbol
 • ss - voliteľné - špecifický symbol
 • cs - voliteľné - konštantný symbol
 • payment_note - voliteľné - poznámka k platbe
 • mode - voliteľné - možnosti:
  • full - branding rám okolo QR kódu
  • bottom - branding logo pod QR kódom
  • none - bez brandingu
 • size - voliteľné - veľkost výsledného obrázka, možnosti:
  • 128 - veľkost 128px, default
  • 256 - veľkost 256px
  • 512 - veľkost 512px
 • transparent - voliteľné - priehľadnoť výsledného QR kódu. Možnosti
  • true - priehľadný
  • false - biele pozadie
Príklad
HTML
<img src="https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/qr.png?iban=SK8975000000000012345671&amount=10&currency=EUR&vs=20200001&payment_note=poznamka&due_date=2022-01-24&size=128&transparent=false" alt="QR kod" />
Náhľad
QR kod

QR ako base64

Base64 string je dostupný na endpointe
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/base64
Parametre
Kombináciu parametrov je nutné posielať v URL.
 • format - povinné - výstupný formát obrázka - png / jpeg / bmp
 • unit_size - voliteľné - počet pixelov na segment QR kódu
 • + parametre pre PNG/JPG variant
Príklad
GET Request
https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/base64?format=png&iban=SK8975000000000012345671&amount=10&currency=EUR&vs=20200001&payment_note=poznamka&due_date=2022-01-24&unit_size=10
Response
{
  "mime" : "image/png",
  "data" : "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAACWCAYAAAAWsYBNAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAA7XSURB................."
}
              

QR String

Vstupný text resp. string na vygenerovanie QR kódu je dostupný na endpointe
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/string
Parametre
Kombináciu parametrov je nutné posielať v URL.
 • iban - povinné - číslo účtu prijímateľa platby vo formáte IBAN
 • amount - povinné - suma transakcie, napr. 1200.99
 • currency - voliteľné - mena transakcie. default: EUR
 • due_date - voliteľné - dátum splatnosti transakcie, formát yyyy-MM-dd, napr. 2020-12-31
 • vs - voliteľné - variabilný symbol
 • ss - voliteľné - špecifický symbol
 • cs - voliteľné - konštantný symbol
 • payment_note - voliteľné - poznámka k platbe
Príklad
GET Request
https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/string?iban=SK8975000000000012345671&amount=10&currency=EUR&vs=20200001&payment_note=poznamka&due_date=2022-01-24
Response
{
  "data" : "0006E000CODK3AOG9C62MCETHLG0V9OP3H32ERPJJD47BBTH9G4SVC9VOTTG6GQS8C18FTDIN5EAMJR1MCAU0PDGQQIA13VK2R00C7KO79KKM9P80"
}
              

Bezpečnost

Webstránka používa Cookies a Google Analytics.

API žiadnym spôsobom poskutnuté údaje neukladá, nezdieľa ani neposieľa ďalej. Príjme, spracuje, vráti a zabudne.

Služba beží na .NET Core 2.1 a využíva GitHub open source projekty. Hosting je v Českej republike - FORPSI.com.

Cieľ je poskytovať službu na AWS Lambda, avšak kvôli .NET Core issues s libgdiplus to aktuálne nie je možné.

Kontakt

Otázky, podnety, postrehy, bug reporty na ahoj@QRGenerator.sk

Služba je prevádzkovaná bezplatne. Podmienkou bezplatného používania je dodržiavanie FUP - Fair Use Policy. Vaše správanie a používanie nesmie byť obmedzujúce a obťažujúce pre iných používateľov.