QR Generátor

Bezplatná služba na tvorbu QR kódov

Dokumentácia

QR kod
Oskenuj ma!
 

Dokumentácia

Pay By Square

QRGenerator.sk podporuje tvorbu QR kódov v proprietárnom formáte Pay By Square, podľa dostupnej dokumentácie Slovenskej Bankovej Asociácie.

QR je k dispozícií v týchto variantách:

 • png/jpeg na priame použitie v <img> tagu
 • png/jpeg vo formáte base64 stringu
 • QR string na ďalšie použitie

QR ako png/jpeg

Obrázok generujú dva endpointy:
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/qr.png
a
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/qr.jpg

Endpoint vygeneruje validný QR kód iba v prípade, ak je zavolaný so správnymi parametrami uverenými v URL query. Zoznam dostupných parametrov:

Parametre
 • iban - povinné - číslo účtu prijímateľa platby vo formáte IBAN
 • amount - povinné - suma transakcie, napr. 1200.99
 • currency - voliteľné - mena transakcie. default: EUR
 • due_date - voliteľné - dátum splatnosti transakcie, formát yyyy-MM-dd, napr. 2020-12-31
 • vs - voliteľné - variabilný symbol
 • ss - voliteľné - špecifický symbol
 • cs - voliteľné - konštantný symbol
 • payment_note - voliteľné - poznámka k platbe
 • beneficiary_name - voliteľné - meno príjemcu
 • beneficiary_address1 - voliteľné - adresa príjemcu 1
 • beneficiary_address2 - voliteľné - adresa príjemcu 2
 • mode - voliteľné - možnosti:
  • full - branding rám okolo QR kódu
  • bottom - branding logo pod QR kódom
  • none - bez brandingu
 • size - voliteľné - veľkost výsledného obrázka, možnosti:
  • 128 - veľkost 128px, default
  • 256 - veľkost 256px
  • 512 - veľkost 512px
 • transparent - voliteľné - priehľadnoť výsledného QR kódu. Možnosti
  • true - priehľadný
  • false - biele pozadie
Príklad
HTML
<img
  src="https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/qr.png?
   iban=SK8975000000000012345671&
   amount=10&
   currency=EUR&
   vs=20200001&
   payment_note=poznamka&
   due_date=2024-07-19&
   size=128&
   transparent=false"
  alt="QR kod"
/>
Náhľad
QR kod
Veľkosť obrázka

Veľkosť vygenerovaného obrázka s QR kódom určuje parameter size. Z praktických skúsenosti doporučujem vygenerovať vačší QR kód a následne nechať prehliadač alebo PDF renderer aby urobil primeraný downscalling. Výsledná čitateľnost QR kódu je lepšia, ako pri opačnom postupe, ked vygenerujeme menší obrázok a urobíme upscalling. Napr. ak požadujem obrázok o zhruba velkosťi 400px, requestujem radšej veľkost 512 a robím downscalling, ako 256 s upscallingom.

512px
Downscalling

512px obrázok nastavený na 25% šírku

QR kod
128px
Downscalling

128px obrázok nastavený na 25% šírku

QR kod
Upscalling

512px obrázok nastavený na 100% šírku

QR kod
Upscalling

128px obrázok nastavený na 100% šírku

QR kod

QR ako base64

Base64 string je dostupný na endpointe
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/base64
Parametre
Kombináciu parametrov je nutné posielať v URL.
 • parametre pre PNG/JPG variant +
 • format - povinné - výstupný formát obrázka - png / jpeg / bmp
 • unit_size - voliteľné - počet pixelov na segment QR kódu
Príklad
GET Request
https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/base64?format=png&iban=SK8975000000000012345671&amount=10&currency=EUR&vs=20200001&payment_note=poznamka&due_date=2024-07-19&unit_size=10
Response
{
  "mime" : "image/png",
  "data" : "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAACWCAYAAAAWsYBNAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAA7XSURB................."
}
              

QR String

Vstupný text resp. string na vygenerovanie QR kódu je dostupný na endpointe
https://api.qrgenerator.sk/by-square/pay/string
Parametre
Kombináciu parametrov je nutné posielať v URL.
 • iban - povinné - číslo účtu prijímateľa platby vo formáte IBAN
 • amount - povinné - suma transakcie, napr. 1200.99
 • currency - voliteľné - mena transakcie. default: EUR
 • due_date - voliteľné - dátum splatnosti transakcie, formát yyyy-MM-dd, napr. 2020-12-31
 • vs - voliteľné - variabilný symbol
 • ss - voliteľné - špecifický symbol
 • cs - voliteľné - konštantný symbol
 • payment_note - voliteľné - poznámka k platbe
 • beneficiary_name - voliteľné - meno príjemcu
 • beneficiary_address1 - voliteľné - adresa príjemcu 1
 • beneficiary_address2 - voliteľné - adresa príjemcu 2
Príklad
GET Request
https://api.QRGenerator.sk/by-square/pay/string?iban=SK8975000000000012345671&amount=10&currency=EUR&vs=20200001&payment_note=poznamka&due_date=2024-07-19
Response
{
  "data" : "0006E000CODK3AOG9C62MCETHLG0V9OP3H32ERPJJD47BBTH9G4SVC9VOTTG6GQS8C18FTDIN5EAMJR1MCAU0PDGQQIA13VK2R00C7KO79KKM9P80"
}
              

Bezpečnost

Webstránka používa Cookies a Google Analytics.

API žiadnym spôsobom poskutnuté údaje neukladá, nezdieľa ani neposieľa ďalej. Príjme, spracuje, vráti a zabudne.

Služba beží na .NET 6 a využíva GitHub open source projekty. Hosting je v Českej republike - FORPSI.com.

Kontakt

Otázky, podnety, postrehy, bug reporty na ahoj@QRGenerator.sk

Služba je poskytovaná bezplatne. Podmienkou bezplatného používania je dodržiavanie FUP - Fair Use Policy. Vaše správanie a používanie nesmie byť obmedzujúce a obťažujúce pre iných používateľov.